Responsive image

Reference


แจ้งด่วน/ติดตาม

21/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo

22/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo

06/06/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo


Surin-PEO News

Responsive image

คณะศธภ.๑๔ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ศธจ.สุรินทร์

12/07/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

17/07/2561 อ่านต่อ

Responsive image

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

17/07/2561 อ่านต่อ

Responsive image

การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ

17/07/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ศธจ.สุรินทร์ ประชุมเตรียมรับการติดตามการลงพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจ จาก ศธภ.๑๔

17/07/2561 อ่านต่อ


ภารกิจของหน่วยงาน

Responsive image

คณะศธภ.๑๔ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ศธจ.สุรินทร์

12/07/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

17/07/2561 อ่านต่อ

Responsive image

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

17/07/2561 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงาน

16/10/2560 อ่านต่อ

Responsive image

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1

15/09/2560 อ่านต่อ
วีดีโอสาระดีดี

แนะนำจังหวัดสุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

จังหวัดสุรินทร์ | ชื่นใจไทยแลนด์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

นครชัยบุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference