Responsive image

ข่าวประกาศ


ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  ลิงค์ดาวน์โหลด

รายละเอียด

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

          มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค  ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ใน ๖ ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ๓ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับประถมศึกษา  สามารถสมัครได้ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
ระดับมัธยมศึกษา  สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
          และขอเชิญชมการประกวดรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒
โทร ๐๔๔-๒๕๒๐๙๐ หรือ ๐๘๙-๖๒๒๑๙๐๙  โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่
WWW.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และได้จัดส่งคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รายละเอียด

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจ

"เรื่อง ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT"

          โดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามลิงค์ที่แจ้งต่อไปนี้

http://www.ops.moe.go.th หรือ
http://gg.gg/poll_planMOE หรือ
http://gg.gg/poll_researchMOE หรือ
http://gg.gg/poll_planperson หรือ
http://surinpeo.go.th

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร./โทรสาร 044-511013, 044-511014
          เมล์ : surinpeo.web@gmail.com

รายละเอียด

ยกเลิกระเบียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ที่ศธ ๐๔๒๕๐/๑๒๐๐   ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ จำนวน ๒ โรงเรียน เกิดความเสียหายเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ มาเพื่อแจ้งหน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ และเพื่อมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ทั้งนี้สามารถดาวโหลดสำเนาหนังสือได้ที่ htt://ops.sueksa.go.th  หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติราชการ พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานโครงการ กล่าวต้อนรับ และมอบป้ายสภากาแฟให้กับส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สุรินทร์เรียกรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ ได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ ราย แยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๖ ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๓ ราย มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

(แก้ไข) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2561

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิการยน 2560 ให้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 แทนรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

     ทั้งนี้  ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อนำนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบหลักการพัฒนาประเทศ ๑๐ เรื่อง ได้แก่ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และรู้งานตามภารกิจของส่วนราชการ ไปประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (รวม กทม.) และภาคใต้ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและแจ้งนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า ๓,๐๐๐ คนเข้าประชุม

ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ : ถ่ายภาพ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ ๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติ กศจ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ (รอบที่ ๕) จำนวน ๔๙ อัตรา ใน ๕ วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ๑๙ อัตรา ฟิสิกส์ ๓ อัตรา เคมี ๑ อัตรา สังคมศึกษา ๑๕ อัตรา และวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๑ อัตรา ปรากฎว่ามีผู้มารายงานตัว ๔๘ อัตรา ครบทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกสังคมศึกษา ไม่มารายงานตัว ๑ อัตรา รวมผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น ๔๘ อัตรา

นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และแนวปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีกับครูบรรจุใหม่ โดยยึดหลักการปฏิบัติเน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างภาคภูมิใจ    นอกจากนี้ได้ให้กำลังใจครู สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างศักยภาพให้กับตัวเองเพื่อไปสร้างคน สร้างประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การอบรมระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๒ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยมีนางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี นายพิษณุ ชินชนะ และนางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๕ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงสร้างความเป็นเอกราชและความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศไทย ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์   โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยนุรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน รวมทั้งสิ้น ๓๙ หน่วยงาน ร่วมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และวางพวงมาลาดอกไม้สดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
ขอบคุณ คณิศร : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ /ภาพถ่าย
สามารถชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สร.ประชุมแผนปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบ และแนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในองค์กร ตลอดจนการพิจารณาแผนปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนสู่คุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิรูปการศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยจะได้นัดประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดของภารกิจแต่ละกลุ่ม/หน่วยอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประชุมคณะอนุกรรมการแห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการแห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งระดมความคิดเห็นเสนอของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากงบของจังหวัดและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด โดยมีว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สร.ประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุม กศจ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดย กศจ.สุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการประชุม

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางวิมลมานย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในงานสืบฉลองศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

งานสืบฉลองศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เป็นการรวมพลังแห่งศรัทธา ความร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกคนร่วมใจกัน โดยในปี ๒๕๖๑ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ มีผู้ร่วมแสดงกว่า ๓,๐๐๐ คน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 5)

แจ้งประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560  (รอบที่ 5) โดยให้ไปรายงานตัว วันที่  26  เมษายน  2561  เวลา  08.30  09.00 น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบกากีคอพับ) หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญหน่วยงาน สถานศึกษา สโมสร  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ  ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพฯ   

          หากสนใจเข้าร่วมงานกรุณาแจ้งความจำนง ไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ผู้ร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในการนี้ด้วย  รายละเอียดคลิกลิงค์  https://goo.gl/nT9oVg

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

สุขสำราญ สงกรานต์จังหวัดสุรินทร์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องและประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสรงน้ำพระ และแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นปีที่ ๓ ด้วยความอบอุ่น ขอบคุณทุกท่าน และทุกภาคส่วนราชการ ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

โดยได้ฝากหลักการทำงาน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นใน สิ่งที่ถูกต้อง ที่ชอบ แล้วชีวิตจะเจริญ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในความพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

พร้อมกันนี้ ได้ขอพร ๓ ประการ ได้แก่ ประการ ที่หนึ่ง ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกในจังหวัดสุรินทร์ และสิ่งที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนทุกคน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และเพื่อประเทศชาติ ของเรา  ประการที่สอง ให้สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบ ที่สำคัญคือมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างมั่นคงตลอดไป และประการที่ ๓ ขอให้ทำงานด้วยความสุขและสนุกกับการทำงาน โดยขอให้ทำงานอย่างมีหลักการ อันนั้นแหละคือกุศลอันยิ่งใหญ่

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ 

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ รายงานข่าว

รายละเอียด