Responsive image

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ


แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ


          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจ"เรื่อง ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT"

          โดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามลิงค์ที่แจ้งต่อไปนี้
http://www.ops.moe.go.th หรือ
http://gg.gg/poll_planMOE หรือ
http://gg.gg/poll_researchMOE หรือ
http://gg.gg/poll_planperson หรือ
http://surinpeo.go.th

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร./โทรสาร 044-511013, 044-511014
          เมล์ : surinpeo.web@gmail.com


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201805231020_267641.pdf 23/05/2561 ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 19/09/2561
5 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 19/09/2561
3 ครั้ง
ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
29,251 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,208 ครั้ง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 15/08/2561
308 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
29,251 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,616 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,298 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,208 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
7,121 ครั้ง