Responsive image

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ


แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ


          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา ตอบแบบสำรวจ"เรื่อง ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT"

          โดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามลิงค์ที่แจ้งต่อไปนี้
http://www.ops.moe.go.th หรือ
http://gg.gg/poll_planMOE หรือ
http://gg.gg/poll_researchMOE หรือ
http://gg.gg/poll_planperson หรือ
http://surinpeo.go.th

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร./โทรสาร 044-511013, 044-511014
          เมล์ : surinpeo.web@gmail.com


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201805231020_267641.pdf 23/05/2561 ดาวน์โหลด

ข่าวยอดนิยม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
8,755 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,771 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,567 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,272 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,914 ครั้ง