Responsive image


ศธจ.สุรินทร์ ประชุมวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบาย งานการศึกษาเอกชน

Responsive image

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงเรียนพระกุมาร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC TV๒ OBEC Channel เว็บไซต์ และ OBEC Channel on facebook


เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเอกชนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมดำเนินรายการ ตามประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/โรงเรียนคุณธรรม/การประกันคุณภาพ การบริหารสถานศึกษา ระบบสารสนเทศสถานศึกษา สวัสดิการครู การบริหารจัดการครูและนักเรียนต่างชาติ ตลอดจนเครือข่ายประสานงานการศึกษาเอกชน


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวล่าสุด

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 19/09/2561
5 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 19/09/2561
2 ครั้ง
ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
29,243 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,207 ครั้ง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 15/08/2561
308 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
29,243 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,614 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,293 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,207 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
7,121 ครั้ง