Responsive image


ศธจ.สุรินทร์ ประชุมวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบาย งานการศึกษาเอกชน

Responsive image

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงเรียนพระกุมาร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ และที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC TV๒ OBEC Channel เว็บไซต์ และ OBEC Channel on facebook


เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเอกชนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมดำเนินรายการ ตามประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/โรงเรียนคุณธรรม/การประกันคุณภาพ การบริหารสถานศึกษา ระบบสารสนเทศสถานศึกษา สวัสดิการครู การบริหารจัดการครูและนักเรียนต่างชาติ ตลอดจนเครือข่ายประสานงานการศึกษาเอกชน


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวยอดนิยม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
8,798 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,771 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,567 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,272 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,914 ครั้ง